اس ام اس جملات حکیم ارد بزرگ SMS Jomalat Orod Bozorg بخش دهم


گردن کشی آدمیان ، ریشه در ریزی و خردی میدان اندیشه آنان دارد . حکیم ارد بزرگ


نگاهداری ساختاری بیمار از نادانی است باید راهکاری درست برای درمان آن یافت . حکیم ارد بزرگ


آتش خشم را با آب سکوت خاموش کن . حکیم ارد بزرگ


برای کسب گنج سکوت ، بارگاه دانش ات را بزرگتر بساز . حکیم ارد بزرگ


آنکه باژ می گیرد زندگیش بسیار کوتاه است . حکیم ارد بزرگ


پیرامونیان ما چه بخواهیم و یا نخواهیم بر اندیشه های ما اثر خواهند گذاشت . حکیم ارد بزرگ


زیبارویی که می داند زیبایی ماندنی نیست پرستیدنی ست. حکیم ارد بزرگ


آنکه زیبایی خرد را ندید ، گرفتار زیبایی آدمیان شد و بدین گونه از هر چه داشت تهی گشت . حکیم ارد بزرگ


زمین هر روز هزاران هزار گل زیبا به ما ارزانی می دارد اما کمتر کسی زمین را می بیند . حکیم ارد بزرگ


زیباترین خوی زن ، نجابت اوست . حکیم ارد بزرگ


طبیعت به ما می گوید گهواره شادیتان خواهم بود اگر دوستم باشید . حکیم ارد بزرگ


آنچه رخ داده را باید پذیرفت اما آنچه را روی نداده ، می توان به میل خویش بنا نمود . حکیم ارد بزرگ


بزرگترین گمشده های ما در زندگی ، نزدیکترین ها به ما هستند ! . حکیم ارد بزرگ


آنکه مدام از کمبودها و ناراستی های زندگی خویش سخن می گوید دوست خوبی برای تو نخواهد بود . حکیم ارد بزرگ


مهم ترین رازهای نهان سیاست بازان ، چیزی جز پیگری اندیشه مردم کوچه و بازار نیست . حکیم ارد بزرگ


برای ربودن دل آدمیان باید بر هم پیشی بگیریم و این زیباترین آورد زندگی است . حکیم ارد بزرگ


زیباترین جای دنیا چگونه می تواند باشد ؟ سرزمینی بکر و زیبا ، نغمه پرندگان ، پر از گل و چشمه ساران روان و ... حال ما با طبیعت چه کرده ایم ؟! و چه می کنیم ؟!... حکیم ارد بزرگ


اگر شناخت زن و مرد نسبت به ویژگی های درونی و بیرونی یکدیگر بیشتر گردد کمتر دچار گسست می شوند . حکیم ارد بزرگ


آه و بردباری ، ریشه هر دیوزاد ، و بد خویی را ، خواهد کَند . حکیم ارد بزرگ


دیوان سالاران بر این باور نباشند که انتخابات حقی است که آنها به مردم می دهند ! . حکیم ارد بزرگ


انتخابات نیاز به هنجاری خردمندانه دارد خردی که باور همه نخبگان آزاد اندیش کشور باشد . حکیم ارد بزرگ


برگها ، دست های باز راز و نیاز زمین و آسمان هاست . حکیم ارد بزرگ


بسیاری از جنگها و آوردهای مردمی از روی نبود شناخت و آگاهی آنها نسبت به یکدیگر بوده است . حکیم ارد بزرگ


برای رسیدن به کامیابی نباید از شکست های پیشین خیلی ساده بگذرید ، شناخت موشکافانه آنها ، پیشرفت شما را در پی خواهد داشت . حکیم ارد بزرگ


نخستین دروازه بی باکی ، تهی شدن از دلبستگی هاست . حکیم ارد بزرگ


بی باکی گله ، ناشی از چوپان بیدار است . حکیم ارد بزرگ


چه بسیار گردن کشانی که به آنی دچار زبونی شدند . حکیم ارد بزرگ


گردن فرازان به خرد روی آوردند و گردن کشان به نابخردی . حکیم ارد بزرگ


گردن کشان خیلی زود برده آدمهای بد کردار می گردند . حکیم ارد بزرگ


فرمانروای اندرزگو شایسته فرمانروای نیست تنها آنانی شایسته اند که اهل کارند . حکیم ارد بزرگ


همواره سودجویان خود را نگهبانان راستین فرمانروا می دانند . حال آنکه فرمانروای پاکزاد ، به شمار مردم خویش پاسبان دارد . حکیم ارد بزرگ


وقتی دیوانسالاران از نزدیکان فرمانروایان شدند دیگر امیدی به رشد کشور نیست . حکیم ارد بزرگ


بیچاره مردمی که فرمانروایانشان ، شاگردان رسانه ها باشند . حکیم ارد بزرگ


فرمانروایان تنها پاسخگوی زمان حال خویش نیستند آنها به گذشتگان و آیندگان نیز پاسخگویند . حکیم ارد بزرگ


دل کیهان را اگر بگشاییم این سخن را خواهیم شنید ” هر کنشی واکنشی را در پی دارد ” پس بر این باور باشید ! همه کردار ما چه خوب و چه زشت ، بی بازگشت نخواهد بود . حکیم ارد بزرگ


سخن بدون پشتوانه ، یعنی گزاف گویی . حکیم ارد بزرگ


گفتگو با آدمیان ترسو ، خواری بدنبال دارد. حکیم ارد بزرگ


فروتنی زمانی هویدا می گردد که آدمی از کوهستان وجودش پایین آمده و یا در حال فرود آمدن است . حکیم ارد بزرگ


زیبارویان ، با ادب و منش نیکو ، فرشته و پریزاد می گردند . حکیم ارد بزرگ


کارآفرینان دستان نجات بخشی برای آدمیان هستند . حکیم ارد بزرگ
 

آدمها را آنگونه بخواهیم که هستند نه آنگونه که می خواهیم . حکیم ارد بزرگ


کسی که آدم پیش رویش را آنگونه که هست نمی بیند خیلی زود به مرز جدایی می رسد . حکیم ارد بزرگ


دگرگونی پایکوبی طبیعت برای پویش و زندگیست . حکیم ارد بزرگ


فروتنی در برابر گردنکشان اشتباهی بزرگ است . چرا که این کار آنها را گستاختر و بی پرواتر می نماید . حکیم ارد بزرگ


تمنای واپسین آدمی ، شناور شدن در بسامدهای گیتی است . حکیم ارد بزرگ
بسامدها : امواج


گیتی در جنگ و آوردی بزرگ در گردش است . اندیشه و تلاش خردمندان از یک سو و پوزخند اهریمن و روان دیوپیشگان از سوی دیگر ، معرکه این جهان گذارا است . حکیم ارد بزرگ


طبیعت و جنگلهای نابود شده ، آرامگاه غم انگیز آدمیان خواهد شد . حکیم ارد بزرگ


زنجیره طبیعی زیستگاه های خویش را با رویکردهای اشتباه ، بیشتر از این آسیب نزنیم . حکیم ارد بزرگ


آنانکه از رسیدن به ریشه ها هراس دارند ، در روزمرگی دست و پا می زنند . حکیم ارد بزرگ


به آنهایی که می گویند "اُرد" عشق نمی شناسد بگویید او هم عاشق شد ! ... یک بار و برای همیشه ... عاشق میهن پاکش "ایران" ... حکیم ارد بزرگ


به جای خود کم بینی و آرمان گریزی ، پای در راه نهیم که این تنها درمانگر دردهای زندگی ست . حکیم ارد بزرگ


اگر آرمان برایمان هویدا باشد ابزار های رسیدن به آن را خیلی زود خواهیم یافت . حکیم ارد بزرگ


آرمان ما باید دارای شور و برانگیختگی باشد . انگیزشی که آدمی را به هست و جوشش نیاورد ، خسته کننده است . حکیم ارد بزرگ


هنگامه شادمانه سرودن و بنواختن ، چه زود گذر و کوتاه است . حکیم ارد بزرگ


آنکه شادی را پاک می کند ، روان آدمیان را به بند کشیده است . حکیم ارد بزرگ


چو گرمای تن مردان و زنان کهن به آسمان پر کشید با یاد خویش اندیشه هواخواهان خود را گرما دهند . حکیم ارد بزرگ


سپاسگذاری و ارج نهادن به دیگران ، نشان بزرگی و توانایی ست . حکیم ارد بزرگ


توان آدمیان را، با آرزوهایشان می شود سنجید . حکیم ارد بزرگ


مردمی که نگاه ملی و آرزوهای خویش را به فراموشی سپرده اند ، همچون بیماران آسیب پذیرند . حکیم ارد بزرگ


تنها کسانی از آرزوهای نیک جوانان واهمه دارند که بر جایگاه خویش بیمناکند . حکیم ارد بزرگ


کسی ، رستاخیز و دگرگونی بزرگی را فراهم می آورد که پیشتر بارها و بارها با تصمیم گیری های بسیار ، خود ساخته شده باشد . حکیم ارد بزرگ


بخش بزرگی از ادب آدمی برآیند ریشه نژادی و خانوادگی است . حکیم ارد بزرگ


بی باک به آرمان خویش می اندیشد آرمان هویدا او را رویین تن می سازد . حکیم ارد بزرگ


آرزوهای جوانان را خوار و کوچک مپندارید که سرآغاز کوهستانی آسمان خراش و یا دره ایی گود و ناپیداست . حکیم ارد بزرگ


رویا پردازی که عملگرا هم باشد می تواند سرچشمه دگرگونی های بسیار گردد . حکیم ارد بزرگ


بهترین آموزگار استاد ، شاگرد اوست . حکیم ارد بزرگ


دست استاد خویش را ببوس ، چون او هم پدر است هم پرورنده خرد . حکیم ارد بزرگ


هر آنکه خردمندتر است اهریمن بیشتر به او حمله می کند . در میدان جنگ و آورد او هزاران فتنه و افسون کشته شده را خواهی دید . حکیم ارد بزرگ


دشمنی و پادورزی ، به آدم خردمند انگیزه زندگی می دهد . حکیم ارد بزرگ


همه آدمیان به شیوه های گوناگون سختی های روزگار را می چشند . حکیم ارد بزرگ


زورگو ، خواب پریشان بسیار می بیند . حکیم ارد بزرگ


دشمنان و نابودگران جنگلها را باید به سرزمینهای خشک فرستاد . حکیم ارد بزرگ


در تاریکترین شب های ستم ، روشنترین ستاره ها زاده می شوند . حکیم ارد بزرگ


در سرزمینی که آذرخش و طوفان میدان داری می کنند کسی به فکر فردا نیست . حکیم ارد بزرگ


نماز عشق ترتیبی ندارد چرا که با نخستین سر بر خاک گذاردن ، دیگر برخواستنی نیست . حکیم ارد بزرگ

 

/ 0 نظر / 12 بازدید